Mogelijke Rechtsvormen

Niet alle rechtsvormen zijn toegestaan voor het aanvragen van een virtueel kantoor

Virtual Office - Definitie virtual kantoor

Direct regelen

Mogelijke toegestane rechtsvormen:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Maatschap
  • Besloten vennootschap (BV)
  • Vereniging
  • Stichting

NIET toegestane rechtsvormen:

  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Commanditaire vennootschap (CV)
  • Engelse LTD ( LTD)